H2O WR

Setkání projektu H2O v Razlogu

Ve dnech 13.9.2017 až 15.9.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Ci

Popis projektu H2O Water Resources

MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Europe for Citizens: H20 WR - Town Networking and Engaging Citizen