Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů:

Úřad městské části Praha 9

Podatelna

Sokolovská 14/324

180 49  Praha 9

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí                       8.00 – 12:00 13:00 - 18:00

Úterý                          8.00 – 12:00  13:00 - 15:30

Středa                         8.00 – 12:00 13:00 - 18:00

Čtvrtek                       8.00 – 12:00 13:00 - 15:30

Pátek                           8.00 – 12.30

Kontakty:

Telefon:                                              283 091 156

Datová schránka:                                nddbppc

Web:                                                   http://www.praha9.cz/

El. podatelna (s el. podpisem):          posta@praha9.cz

El. podatelna (bez el. podpisu):         podatelna@praha9.cz

 

Pravidla analogového (listinného) podání:

 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení nebudou podatelnou zpracovávána.

 2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

 

Pravidla elektronického podání:

 1. Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: posta@praha9.cz (s  el. podpisem) nebo podatelna@praha9.cz (bez el. podpisu),

 • prostřednictvím informačního systému datové schránky

 • podáním na přenosném technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM) 

 • na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání,

 • nosič je součástí podání, jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně,

 • o doručení podání na přenosném technickém nosiči dat je na výslovnou žádost uplatněnou při podání podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání.

 

 1. Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím e‑mailu nesmí přesáhnout 10 MB celkem z důvodu technických omezení na straně úřadu.

 2. Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím datové zprávy v datové schránce nesmí přesáhnout 100 MB celkem.

 3. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen. V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

 4. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

 • Podatelna přijímá elektronická podání ve výstupních datových formátech komponent v digitální podobě podle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o  podrobnostech výkonu spisové služby, a přílohy č. 3 vyhlášky MVČR č.  194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů:

 

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt/csv (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 • json (JavaScript Object Notation)
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496)
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496)
 • heic/heif (High Efficiency Image File)
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311)
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended)