AMBRELA - KYBERNETICKÝ DEŠTNÍK OCHRANY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ÚŘADU MČ PRAHA 9 A JEJÍCH ORGANIZACÍ

logo

 

Projekt konkrétně cílí na zvýšení kybernetické bezpečnosti aktiv Úřadu MČ Praha 9, deseti mateřských škol, šesti základních škol a Polikliniky Prosek.

Jednotný, centralizovaný přístup k zajištění kybernetické bezpečnosti aktiv úřadu a organizací MČ povede k vytvoření robustního, funkčního KB řešení. Toto řešení efektivním, účelným a hospodárným způsobem zásadním způsobem zvýší kybernetickou bezpečnost dotčených subjektů. Realizací projektu zajistíme včasnou informovanost, a hlavně přehled a monitorování všech potenciálních útoků, a to až na úroveň vedení úřadu nebo včasného informování vedení zřizovaných/zakládaných organizací.