Shrnutí informací o projektu H2O Water resources

Městská část Praha 9 se v letech 2017 - 2018 účastnila mezinárodního projektu pod názvem H2O Water Resources  (H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe) financovaného z programu Europe for Citizens. Závěrečné shrnutí informací o projektu lze nalézt v přílohách tohoto článku. MČ Praha 9 děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na úspěšné implementaci projektu.