Popis projektu H2O Water Resources

MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Europe for Citizens: H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe, který se týká zvýšení povědomí občanů o tom, jak se mohou aktivně zapojit do ochrany životního prostředí a jak mohou chránit své okolí před přírodními hrozbami. Projekt si klade za cíle v zájmu posílení spolupráce mezi městy a vesnicemi v povodí řek využití používání osvědčených postupů při zavádění opatření v souladu s politikou EU.

Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především:

  • Mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech širšího povědomí o hrozbách a problémech, které mohou nastat při ochraně životního prostředí a které mohou ovlivnit hospodářský rozvoj.
  • Motivace většího počtu dobrovolníků k zapojení se do činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ nebo k neformálnímu aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí v jejich okolí.
  • Zlepšení mezinárodní spolupráce mezi městy na institucionální úrovni

 

Mezi hlavní přínosy zapojení MČ Prahy 9 do tohoto projektu  patří především dostatečný rozpočet na mzdy, administrativní náklady, zahraniční cesty i všechny aktivity projektu; posílení vzdělání na poli dobrovolnictví a ochrany životního prostředí; nové možnosti sdílení a absorpce zkušeností a good pracitces; vzdělávání expertů a zástupců MČ na zahraničních studijních cestách; pořádání setkání v Praze; navázání nových kontaktů a publicita velkého mezinárodního projektu.

 

Projekt trvá 18 měsíců (03/2017 – 09/2018) a MČ Praha 9 má právo čerpat z jeho prostředků finanční podporu ve výši 20.800 EUR. Finanční prostředky jsou určeny na cestovní náklady a služby spojené s realizací  projektu a budou poskytovány na dvě splátky, první část 8.320,- EUR (40%) „ex-ante“ a zbylá část 12.480,- EUR (60%) zpětně po úspěšné realizaci projektu „ex-post“.

 V průběhu trvání projektu je naplánováno 7 mezinárodních meetingů, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. Každý partner zapojený do projektu organizuje jeden z meetingů.

 MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v květnu 2017.

 

 

 

Přehled  setkání:

 

1/ Ruma, Srbsko, 3/2017

2/ Praha, ČR, 5/2017

3/ Razlog, Bulharsko, 9/2017

4/ Szitgevar, Maďarsko, 4/2018

5/ Našice, Chorvatsko, 5/2018

6/ Litija, Slovinsko, 6/2018

7/ Ruma, Srbsko, 9/2018

 

Přehled partnerů zapojených do projektu H2O - WR

 

1/ OPŠTINA RUMA/Municipality of Ruma, Glavna 107, 22400 Ruma, Serbia, MB: 08026106, represented by the president of the Municipality, Mr. Sladjan Mancic;

2/ RAZLOG MUNICIPALITY, 1,Stefan Stambolov street, 2760 Razlog, Bulgaria, Registration number: 000024948, represented by the Mayor, Mr. Krasimir Gerchev

3/ DRUSTVO ZA RAZVOJ PODEZELJA LAZ, Zgornja Jablanica 1, 1275 Smartno Pri Litija, Slovenia, Registeration number 1162446, represented by the President, Mrs. Mojca Hauptman;

4/ MESTSKA CAST PRAHA 9, Sokolovská 324/14, 18049 Prague 9, Czechia, registration number: 00063894; Represented by the Mayor, Mr. Jan Jarolím;

5/ CITY OF NASICE, Trg dr. Franje Tudjmana 7, 31500 Nasice, Croatia, OIB 01775928940, represented by the Deputy Mayor, Mr. Stjepan Pintarić;

6/ Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft, Szabadság utca 54., 7623 Pecs, Hungary; Registration number 02-09-074428 represented by the Director, Mrs. Zsuzsanna Kutseráné Pernyéz;

7/ Turisticka organizacija opštine Ruma/Tourism Organization of the Municipality of Ruma Glavna 172, 22400 Ruma, Serbia; MB: 08927090, represented by the director Mrs. Mirjana Vujasinović;