MikroJesle MČ Praha 9

Partnerství MČ P9 v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – Mikrojesle – ProJesličky Balabenka

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí.

Mikrojesle MČ P9 – ProJesličky Balabenka, které zřizuje Pro Jesle – care & edu o.p.s. za přispěním partnerství městské části Prahy 9 jsou zatím čtvrté otevřené mikrojesle v Praze. Jejich Provoz byl zahájen 1. 5. 2017, ale kapacita zařízení se teprve plní. O děti se stará pečovatelka s pedagogickým vzděláním. Další pak zdravotní sestra z ProJesle. Stravu si zajišťují rodiče pro své děti sami. K dispozici je i oplocený venkovní prostor a nedaleké dětské hřiště.

V případě zájmu se podívejte na webové stránky http://www.projesle.cz/mikrojesle/ kde je více informací o projektu.