První setkání partnerů zapojených do projektu protipovodňových opatření

Ve dnech 8.3.2017 až 10.3.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe) do srbského městečka Ruma, odkud je zároveň Lead Partner projektu. Konal se tam kick-off meeting nově startujícího projektu, který by od začátku roku 2017 měl trvat 18 měsíců, tedy končit by měl v září 2018. Během tohoto jedn a půl letého období je naplánováno 7 mezinárodních meetingů, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. Každý partner zapojený do projektu organizuje jeden z meetingů.MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v květnu 2017, tedy hned druhého projektového setkání v rámci tohoto projektu.

V průběhu třídenní agendy, která byla naplánována Lead Partnerem, kterým je Mr. Patrick Galeski z výzkumného ústavu v srbské Rumě, měli možnost partneři se seznámit jak mezi sebou navzájem, tak s projektem a jeho fungováním. Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech širšího povědomí o hrozbách a problémech, které mohou nastat při ochraně životního prostředí a které mohou ovlivnit hospodářský rozvoj. Dále také motivace většího počtu dobrovolníků k zapojení se do činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ nebo k neformálnímu aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí v jejich okolí nebo zlepšení mezinárodní spolupráce mezi městy na institucionální úrovni. V průběhu projektu budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata.

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, který se týká který se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace  s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím komunikace s místními občany skrze téma, které se dotýká všech obyvatel dotyčné lokality. Řeč byla také o finanční stránce projektu, rozpočtových kapitolách a vykazování nákladů. Za městskou část se jednání účastnili Zdeněk Davídek, Miloslav Hanuš a Pavel Pospíšek. Příští partnerské setkání je naplánováno na 24. - 26. 5. přímo do Prahy 9.

Copyright Photo: Miloslav Hanuš

Související dokumenty
jpg 4929.jpg