Jste zde

City Regions

Regionální konference 2. 10. 2014

08.01.2015
2. 10. 2014 se konala regionální konference projektu EU – City Regions.  úvodní slovo měl Ing. Zdeněk Davídek, který přivítal účastníky workshopu, nejprve představil co je projekt...

Drážďany 23. - 24. 9. 2014

08.01.2015
Ve dnech 23. – 24. září 2014 se v Drážďanech uskutečnily dvě závěrečné akce projektu „City Regions“ – páté pracovní setkání zúčastněných partnerů (5th Transnational Partner...

O City Regions

09.09.2014
Informace o projektu CITY REGIONS (Zvýšení konkurenceschopnosti funkčních městských částí podporou rozvoje městských a venkovských území)

Mikroklima 15. 5. 2014

19.05.2014
V parku Přátelství se konala úspěšná akce s několikaletou tradicí zaměřenou na ekologii a životní prostředí s názvem Mikroklima.  Tuto akci každoročně pořádá Městská část Praha 9...

Praha 17. 4. 2014

19.05.2014
V dubnu se na radnici Městské části Prahy 9 uskutečnil workshop k projektu EU – City regions, tedy setkání zúčastněných stran – stakeholderů projektu. Jednání zahájil radní MČ...

Turín 26. - 27. 3. 2014

19.05.2014
Ve dnech 25. – 27. března 2014 se v italském Turínu uskutečnilo 4. pracovní setkání partnerských měst projektu „City Regions“ (Graz, Halle/Lipsko, Turín, Wroclaw a Praha 9) z pěti...

Den učitelů 25. 3. 2014

19.05.2014
Odbor školství a evropských fondů Městské části Praha 9 připravil u příležitosti Dne učitelů poděkování za náročnou práci pro učitele základních a mateřských škol v podobě...

Bowling 6. 3. 2014

19.05.2014
Městská část Praha 9 odbor školství a evropských fondů pro své zřizované ZŠ a MŠ připravila bowlingový  turnaj „ O POHÁR STAROSTY PRAHA 9“. Přizvané byli Gymnázia z městské části...

Drážďany 25. 2. 2014

19.05.2014
Dne 25. 2. 2014 se v Drážďanech na Saském státním ministerstvu vnitra uskutečnilo jednání Mezinárodní expertní skupiny projektu City Regions. Pracovní schůzky se zúčastnili...

Jak parkovat jinak aneb nanovlákna mohou mít budoucnost

14.12.2013
Podrobnější informace o tom, jak parkovat jinak, najdete v časopise Devítka.