Praha 9 hostila 70 mezinárodních účastníků projektu EU!

V rámci projektu H2O Water Resources sítě evropských projektů Europe for Citizens se do naší městské části sjelo ve dnech 24. - 26. 5. kolem 70 zahraničních účastníků z Maďarska, Srbska, Bulharska, Slovinska a Chorvatska. Městská část Praha 9 v těchto dnech organizovala pracovní setkání pro partnery projektu, který se zabývá protipovodňovou tematikou.

V rámci projektu se jednalo o druhé setkání, první proběhlo v březnu téhož roku v srbské Rumě. V prvé řadě došlo na prezentace jednotlivých účastníků a jejich zkušenostmi s povodněmi a protipovodňovými opatřeními. Naše zkušenosti zde prezentoval Ing. Alexander Dellamária, referent krizového řízení Prahy 9.  Teoretické poznatky, které mohli účastníci načerpat z prezentací v první den, měli možnost v praxi vidět v den druhý, kdy proběhla simulace protipovodňového cvičení ve spolupráci s hasiči na Rokytce opět pod vedením Ing. Dellamárii. Účastníci mohli naživo sledovat plnění protipovodňových vaků PZ-PR 80. Mezi zahraničními účastníky bylo přítomno mnoho hasičů, ať už dobrovolných či profesionálních a věříme, že jim mohla naše cesta poskytnout nové obzory.

Mezi další body programu patřila návštěva akce Mikroklima v Parku Přátelství a v neposlední řadě exkurze ve společnosti JaP Jacina, která se zabývá výrobou protipovodňových opatření a materiálu. Tato společnost partnery zaujala již v Srbsku, když byla řeč o protipovodňových vratech Národního divadla v Praze.

Dalším setkáním bude zářijový meeting v Bulharsku ve městečku Razlog.

Související dokumenty