Projekt H2O Water Resources se blíží do finále

Ve dnech 14.6.2018 až 16.5.2018 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe) do slovinského městečka Našice. Konal se tam v pořadí již šestý meeting projektu H2O, který by od začátku roku 2017 trvá 18 měsíců, tedy končit by měl letos v září. Během tohoto jeden a půl letého období je naplánováno 7 mezinárodních meetingů, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. Každý partner zapojený do projektu organizuje jeden z meetingů.MČ Praha 9 hostovala 2. mezinárodní meeting, který se uskutečnil před 13 měsíci, tj. v květnu 2017.

V průběhu třídenní agendy, která byla naplánována Lead Partnerem, kterým je Mr. Patrick Galeski z výzkumného ústavu v srbské Rumě, měli možnost partneři se seznámit s novinkami v projektu. Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech širšího povědomí o hrozbách a problémech, které mohou nastat při ochraně životního prostředí a které mohou ovlivnit hospodářský rozvoj. Dále také motivace většího počtu dobrovolníků k zapojení se do činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ nebo k neformálnímu aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí v jejich okolí nebo zlepšení mezinárodní spolupráce mezi městy na institucionální úrovni. V průběhu projektu probíhají partnerská setkání a společná školení na tato témata.

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, který se týká který se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím komunikace s místními občany skrze téma, které se dotýká všech obyvatel dotyčné lokality. Mezi nejzajímavější byly poznatky ze slovinské vodní čističky, továrny Litostroj, která mimojiné produkuje vodní turbíny nebo například ze cvičení hasičů na řece Sáva. K poslední zmíněné aktivitě, tj. hasičskému cvičení bylo využito speciálních člunů, které po vodě jezdí na regulovatelných vakových polštářích, je tedy možné se na nich dostat přes kameny a překážky na místa, kam by se běžná vodní plavidla neměla šanci jinak ani přiblížit. Řeč byla také o finanční stránce projektu, rozpočtových kapitolách a vykazování nákladů. Další - poslední - setkání proběhne v září 2018, konkrétně v místě prvního setkání s projektem, tedy v srbské Rumě.

 

více informací o projektu naleznete zde.