Informace

Informace stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9

Metropolitní plán

Připomínky MČ Praha 9 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání