Jste zde

Informace

Stavební archiv

09.12.2016
Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 13 hodin Kontaktní místo: odbor výstavby a územního rozvoje...

Jak získat informace o území

09.03.2015
Vymezení správního území městské části Praha 9 poznámka: otevře se nové okno (panel) s mapou, pokud se mapa nezobrazí, klikněte na tlačítko pro obnovení (aktualizaci) načtené...

Informace o správních poplatcích

11.03.2013
Informace o správních poplatcích Správní poplatky se vyměřují podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné ve zkrácené verzi pro potřeby stavebního úřadu dole...

Přidělování čísel popisných (nebo evidenčních), zápis stavebních objektů do RÚIAN

26.06.2012
Přidělování popisných nebo evidenčních čísel stavebním objektům, zápis dokončených stavebních objektů a jejich změn do RÚIAN (RÚIAN = Registr územní identifikace adres a...

Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

30.08.2011
Podrobné informace o podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Zasklení lodžie

03.09.2009
Informace k zasklívání lodžií Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c...

Informace o výdeji mapových podkladů a o předávání geodetické dokumentace

03.09.2009
Hlavní město Praha vede technickou mapu města v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve...