Informace

Informace stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9

Zasklení lodžie

Informace k zasklívání lodžií

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný p

Stavební archiv

Podle § 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění