Informace

Informace stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9

Metropolitní plán

Připomínky MČ Praha 9 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání

 

Stavební archiv

Podle § 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění