Park přátelství - revitalizace

Realizace projektu spočívá v rekonstrukci Parku přátelství na Proseku. Rekonstrukce obsahuje rozsáhlou opravu stávajícího vodního systému, včetně demolice betonového koryta, které je v havarijním stavu a obměny strojního zařízení čerpací stanice. Součástí rekonstrukce bude i vytvoření odpočinkových a relaxačních prvků, které v propojení s umístěním malé divadelní scény a obnovou vodoteče vytvoří základní předpoklad pro maximální možnosti využití celého parku obyvateli. Studie předpokládá využití parku všemi věkovými kategoriemi obyvatel a tomuto účelu je přizpůsobena volba materiálů a prvků. Velmi důležitým prvkem rekonstrukce je i řešení zelených ploch, jejichž obnova a umístění splňují přísná pravidla, kladená na použití zeleně v odpočinkových zónách. Na návrhu rekonstrukce parku se podílel i původní autor návrhu ing. arch. Kuča.

Při projednávání v RMČ za účasti OŽPD byl projekt doplněn o komplexní revitalizaci zelených ploch (tzn. nejen bezprostřední oblast vodoteče), včetně zajištění nezávislého zdroje vody pro napájení vodoteče. Investiční náklady jsou 18 369 756,-Kč, z toho podíl MČ činí 4 298 513,-Kč.

Projekty EU - loga