Park Srdce II

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU -  INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

„Park Srdce II“

Městská část Praha 9 získala na základě smlouvy o financování projektu ze dne 20/11/2014 dotaci na realizaci projektu Park Srdce II.

 

Celková výše dotace projektu dosáhla částky 5,8 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu byla revitalizace a zkvalitnění městského veřejného prostoru, zvýšení bezpečnosti a zlepšení životního prostředí v dané lokalitě.

 

Dílčími cíli projektu bylo:

a) pokračování v realizaci dlouhodobého plánu městské části Praha 9 na vybudování severojižní rekreační zóny v prostoru od Parku Balabenka po Park Srdce na Proseku,

b) ukončení výstavby Parku Srdce realizací jeho druhé etapy. Tím byla dokončena revitalizace tohoto území, které získalo nové využití odpovídající potřebám a požadavkům cílových skupin, mezi které patří zejména obyvatelé přilehlých domů a návštěvníci z blízkého okolí.

 

 

Realizací projektu došlo k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 0,8 ha.

 

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz .

 

Číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/23521, realizační fáze projektu: 1/3/2015 – 30/9/2015.

 

 

Kontakt:

Ing. Zdeněk Davídek  (davidekz@praha9.cz)

Na Proseku vyroste nový park !

Předmětem projektu je revitalizace nepřístupného a nevhodně využívaného území, dokončení výstavby nového Parku Srdce a lepší začlenění tohoto území