Setkání projektu H2O v maďarském Szigetváru

Ve dnech 11.4.2018 až 13.4.2018 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe) do maďarského Szigétváru. Konal se tam čtvrtý meeting projektu H2O, který by od začátku roku 2017 měl trvat 18 měsíců, tedy končit by měl letos v září. Během tohoto jeden a půl letého období je naplánováno 7 mezinárodních meetingů, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. Každý partner zapojený do projektu organizuje jeden z meetingů.MČ Praha 9 hostovala 2. mezinárodní meeting, který se uskutečnil téměř před rokem, tj. v květnu 2017.

V průběhu třídenní agendy, která byla naplánována Lead Partnerem, kterým je Mr. Patrick Galeski z výzkumného ústavu v srbské Rumě, měli možnost partneři se seznámit s novinkami v projektu. Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech širšího povědomí o hrozbách a problémech, které mohou nastat při ochraně životního prostředí a které mohou ovlivnit hospodářský rozvoj. Dále také motivace většího počtu dobrovolníků k zapojení se do činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ nebo k neformálnímu aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí v jejich okolí nebo zlepšení mezinárodní spolupráce mezi městy na institucionální úrovni. V průběhu projektu budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata.

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, který se týká který se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace  s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím komunikace s místními občany skrze téma, které se dotýká všech obyvatel dotyčné lokality. Mezi nejzajímavější byly poznatky z maďarské zkušenosti s vodní elektrárnou a její rekonstrukcí nebo problémy v okolí mezinárodní/hraniční řeky Drávy. Řeč byla také o finanční stránce projektu, rozpočtových kapitolách a vykazování nákladů. Další setkání proběhne v květnu 2018, konkrétně v chorvatské Našici.