Závěrečná konference projektu H2O Water Resources v Srbsku

Závěrečná konference projektu H2O Water Resources v Srbsku

 

Ve dnech 12. 9. 2018 až 14. 9. 2018 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe) do srbského městečka Ruma, odkud je zároveň Lead Partner projektu. Konala se tam závěrečná konference projektu, který od začátku roku 2017 trval 18 měsíců. Během tohoto jeden a půl letého období bylo naplánováno 7 mezinárodních meetingů, kde došlo k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. Každý partner zapojený do projektu organizoval jeden z meetingů.MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v květnu 2017, tedy hned druhého projektového setkání v rámci tohoto projektu, více o meetingu k nalezení na těchto webových stránkách.

 

V průběhu třídenní agendy, která byla naplánována organizujícím partnerem pod dozorem Lead Partnera, kterým je Mr. Patrick Galeski z výzkumného ústavu v srbské Rumě, měli možnost partneři finalizovat výstupy a snahy za posledních osmnáct měsíců práce. Mezi hlavní výstupy projektu patřilo především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech širšího povědomí o hrozbách a problémech, které mohou nastat při ochraně životního prostředí a které mohou ovlivnit hospodářský rozvoj. Dále také motivace většího počtu dobrovolníků k zapojení se do činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ nebo k neformálnímu aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí v jejich okolí nebo zlepšení mezinárodní spolupráce mezi městy na institucionální úrovni.

 

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, partneři měli také možnost shlédnout demonstraci záchranného cvičení v případě nouze v podání místního dobrovolnického sdružení. Závěrečnou řečí a podpisem smlouvy o ukončení projektu se symbolicky uzavřela perioda projektu H2O Water Resources, ze kterého partneři odcházejí s načerpanými vědomostmi o příkladech dobré praxe v jiných státech. Nutno podotknout, že jednotlivá partnerství navázaná v tomto projektu nemusí mít životnost limitovanou dobou trvání tohoto projektu, ale v rámci přesahu v současné době probíhají jednání o nových, podobně zaměřených projektech, ve kterých by mohli někteří ze současných partnerů spolupracovat i nadále. MČ Praha 9 se aktivně podílí na těchto jednáních.