Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

Tento projekt „Inovační centrum a podnikatelský inkubátor“ byl spolufinancován

Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Hlavním městem Prahou

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor je výsledkem úspěšné realizace stejnojmenného projektu, který byl podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Jednotného programového dokumentu Praha Cíl 2. Díky tomuto projektu byla zastaralá tovární hala rekonstruována na moderně řešenou budovu, umožňující poskytovat zázemí a podporu podnikatelských aktivit až 30 vznikajícím nebo mladým inovačním firmám orientovaným prioritně na oblasti obnovitelných zdrojů energie, komunálních systémů, informačních technologií a na inovace služeb podporujících průmyslovou produkci.

Sdružení Technologické inovační centrum ČKD Praha, provozující inkubátor, bylo v roce 2005 založeno třemi renomovanýmiorganizacemi - které dohromady tvoří silný týmse schopností podporovat vznikající a nově zavedenémalé a střední firmy v pražském regionu.

ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. je jedním z pokračovatelů slavné tradiční české značky ČKD a je lídrem sdružení v otázkách technologického rozvoje inkubovaných firem.

Technologické centrum Akademie věd ČR má zkušenosti s provozováním inkubátorů a je uznávaným členem mezinárodních sítí pro podporu podnikání, transfer technologií i pro Rámcové programy pro vědu a výzkum.

Energieteam Consult GmbH je německý partner projektu, který vnáší do projektu mezinárodní prestiž a kontakty, zejména v oblasti alternativních zdrojů energie.

Na přípravě a realizaci projektu se významně podíleli i partneři projektu

Více: www.tic-ckd.cz