Centrum CEVELIT

Městská část Praha 9 je partnerem Střední školy slaboproudé elektrotechniky (www.sssep9.cz) při realizaci „evropského projektu“ s názvem Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT). Projekt byl podán v lednu 2006 v rámci JPD cíl 2 Praha v rámci priority 2 - Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území a opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru, vědy a výzkumu. Jedná se o výstavbu komplexu učeben a zázemí lektorů, své místo bude mít moderní interaktivní technika, CISCO technologie, IP telefonie a další.

Další informace naleznete v tomto dokumentu.

cevelit.sssep9.cz