SpongeCity

logo

SpongeCity

Městská část Praha 9 se počátkem roku 2024 zapojila do projektu SpongeCity (plným názvem Improving urban climate change adaptation capacities by testing and promoting the ‘sponge city’ methodology on transnational level). Projekt je spolufinancovaný fondy Evropské unie, zejména programem Interreg Danube Transnational a zaměřuje se na implementaci metodologie “Sponge city”, která pomáhá zabraňovat povodním ve městech. Partnery projektu (PP) jsou státy Podunajského regionu, vedoucím partnerem je Pécsská univerzita (University of Pécs). Projekt bude trvat 30 měsíců (01/2024 – 06/2026).

Sponge cities jsou městské oblasti, která byly navržena tak, aby se pomocí různých technik vyrovnaly s nadměrnými srážkami. Voda v oblasti je přirozeně absorbována do země, což pomáhá zmírňovat záplavy nebo jim předcházet. Součástí metodologie sponge city je snížení množství nepropustných povrchů a zvýšení rozsahu povrchů schopných absorpce vody, tedy zelených ploch, vsakovacích průlehů a nádrží, permeabilních chodníků apod.

Projekt SpongeCity je příležitostí pro mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností v předvídání klimatických rizik a implementaci efektivních opatření. MČ Praha 9 do projektu přináší mj. specifické zkušenosti s hospodařením s vodou, zelenou infrastrukturou, zapojováním občanů a místních komunit do rozhodovacích procesů. Praha 9 bude v rámci projektu pořádat setkání a workshopy a spolupracovat s regionálními orgány. Projektoví partneři jsou rozděleni do tří skupin. Praha 9 (PP5), Kišiněv (PP8) a Podgorica (PP11) tvoří tým místních úřadů, které mají odpovědnost za protipovodňová opatření ve městech. Součástí tohoto týmu je také KC VODE (PP2).

SpongeCity Project Partners

1/ University of Pécs

2/ Koprivnica water supply LLC

3/ Paris-Lodron University Salzburg

4/ BSC, Business support centre L.t.d., Kranj

5/ Municipality of Prague 9

6/ University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

7/ University of Mostar

8/ City Hall of Chisinau Municipality

9/ RARIS - Regional Development Agency of Eastern Serbia

10/ ASPECT - Management and Intercultural Relations

11/ Capital City Podgorica

12/ Satu Mare County Intercommunity Development Association

13/ E-institute