Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Volné místo - VŘ 36/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 9. platová třída
Volné místo - VŘ 37/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 10. platová třída
Zveřejnění - "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027" – koncepce
Návr OOP - VJP BUS - na území Prahy
Návrh OOP_omezení vjezdu NA_12t_území Prahy
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
ul. Nad Kelerkou - OOP
Návrh OOP - Nad Kelerkou
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - PROTOKOL O LOSOVÁNÍ
PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 31.8.2022 - U Prosecké školy 858, P9
ul. Stoupající, Jandova - OOP
Exekutorský úřad Praha 4 - dražební vyhláška - 8.9.2022 v 10:00 hod.
Pražské vodovody a kanalizace-přerušena dodávka vody-18.8.2022 ul. Jandova,Pod Krocínkou
Svatováclavská pouť - OOP
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - POČET A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ
rozhodnutí o umístění stavby: Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenkl
Nad Kelerkou - přechodné OOP
Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: Zelené město IV. - Žádost o stavební
Bodové hodnocení žádostí o nájem obecního bytu
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: bytový dům č.p. 588, Novovyočanská 9, Praha 9
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
MHMP - Výstraha ČHMÚ č. 186/2022 - Nebezpečí požárů
Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 973/101 v 2.PP domu č.p. 973 ul. Sokolovská 19, k.ú. Libeň
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: 048_2015_FTTH_P9_BD Nad Kolčavkou_74B_OK|
Záměr na pronájem pozemků parc. č. 437/3, 434/3, 437/2, 437/13 a 1934/2 v k. ú. Vysočany
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
Volné místo - VŘ 35/2022 - Sociální pracovník / pracovnice OSPOD
Svelin elektromontáže, s.r.o., přerušení dodávky elektrické energie
ul. Drahobejlova - OOP
Harmonogram - r. 2022 - PODZIM
Rozhodnutí o umístění stavby: Praha 9 - Vysočany, Ke Klíčovu, úprava sítě VN - vyspojkování RS 3260
komunikace MČ Prahy 9 - PODZIM - OOP
Ke Klíčovu, u Vinných sklepů - OOP
Úřad městské části Praha Ďáblice - výběrová řízení - pracovník podatelny
Exekutorský úřad Praha 7, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 15.9.2022 v 10.30 hod.
Volné místo - VŘ 34/2022 - Sociální pracovník/pracovnice v OS - OSPP
Obvodní soud pro Prahu 1 - 2x Usnesení - 2xDražební vyhláška - 23.8.2022 v 13:00 hod.
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška - 18.8.2022 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Cheb, dražební vyhláška, dražební jednání dne 15.8.2022 v 9:00 hod.
Exekutorský úřad Praha - západ - dražební vyhláška - 16.8.2022 v 11:00 hod.
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
Schválený Rozbor hospodaření a závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2021
Mazda 9A1 9188 - výzva k odstranění vozidla
Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ P9 - volební období 2022 - 2026
Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - počty podpisů na peticích
Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2022
Schválený rozpočet MČ Praha 9 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2027
Podatelna - informace
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad březen-červen 2022 a informace k 07-08/22