Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 04.04.2024 v 10.00 hod.
Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: č. parc. 1727/1, 1728/28 k. ú. Hloubětín - bytový dů
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce kanalizace a obnova rozváděcích řadů, ul. Poděbra
PUZ - Záměr na pronájem předzahrádky ul. Jablonecká, k.ú. Střížkov
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Záměr na pronájem pozemku parc. č. 2165 v k.ú. Hloubětín
Usnesení - přerušení řízení: č.p. 267, k.ú. Prosek,|
Záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 74 a 1123/2 v k.ú. Prosek
Finanční úřad pro hl. město Prahu - veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Návrh OOP - V Třešňovce - Zelené Město
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje HMP a VVURÚ
Novovysočanská, Odlehlá - OOP
Rozhodnutí - stavební povolení: "Houbětín 61 - objekty UV, XY - komunikace a zpevněné plochy"|na poz
U Elektry - OOP
Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška - 28.3.2024 v 10:30 hod.
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 11:00 hod.
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Českobrodská - 15.3.2024
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Kovářská, Praha 9
Exekutorský úřad Brno-Město - dražební vyhláška - 26.3.2024 v v 9:00 hod.
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Elektra, Praha 9
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Litvínovská 500, Praha 9
Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 1121/55, k.ú. Prosek
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
Záměr na pronájem NJ č. 566/101, ul. Vysočanská 53, k.ú. Prosek
Finanční úřad pro Prahu 9 - Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Záměr na pronájem NJ č. 574/101, ul. Vysočanská 37, k.ú. Prosek
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Čtvrť Emila Kolbena - III. a IV. etapa
Exekutorský úřad Praha - západ, dražební jednání se ruší
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, rozhodnutí
Záměr na pronájem pozemků parc.č. 182/36, 182/37 a 182/38, k.ú. Prosek
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředite MŠ Spořilovská, Praha 4, Jihozápadní 4
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Plamínkové, Praha 4, Plamínkové 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aukční vyhláška
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Svojšovická 3, Praha 4
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Mendíků, Praha 4, Mendíků 2
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 9 na roky 2025-2029
oznámení stavebního záměru: "Bytová a administrativní budova Drahobejlova"|v ulici Drahobejlova, Pr
Podatelna informace
Blokové čištění JARO 2024 - oznámení o návrhu OOP
Exekutorský úřad Praha , elektronická dražba dne 21.03.2024 v 10.00 hod.
Záměr na pronájem NJ 973/103, 974/106 a 974/107, č.p. 973,974, ul. Sokolovská č.o. 197,199, Libeň
Exekutorský úřad Brno-město, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 26.03.2024.v 10:30 hod.
Poděbradská - DIO
Exekutorský úřad Praha 10, dražba se odročuje na neurčito
Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška: 28.3.2024 v 9:00 hod.
Oznámení o ukončení zasílání složenek za psy
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška
Ford Transit - 6AM 7642_oznámení o možnosti si vyzvednout odstraněné vozidlo
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 9:00 hod.
Exekutorský úřad Břeclav - usnesení - dražba - 13.3.2024 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 10:00 hod.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Záměr na pronájem NJ 297/601 v 1.NP domu č.p. 297 ul. Na Břehu č.o. 23, k.ú. Vysočany
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny