Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Litoměřická, Na Prosecké vyhlídce - OOP
Pešlova - OOP
Na Vyhlídce, Valečovská, Litoměřická, Na Prosecké vyhlídce - OOP
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FIS_FTTH_CZ_3061_10424_00226_Praha_Prosek_A|
Záměr na pronájem NJ 1017/101 v 1.NP domu č.p. 1017, ul. Sokolovská č.o. 252, k.ú. Libeň
U Vinných sklepů, Na Jetelce - OOP
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2023
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Usnesení - oprava vad: FIS_FTTH_CZ_3063_10479_00226_Praha_Prosek_C|
výzva k odstranění vozidla PEUGEOT BOXER
U skládky_Geosan Group - OOP §19a
Volné místo - VŘ 50/2023 - Referent/ka oddělení rozpočtu v Odboru ekonomickém
Pokorného - OOP
Alfa Romeo - 4U6 2942_výzva k odstranění silničního vozidla
Návrh OOP - Rubeška, Jana Přibíka - oblast 9.1
Vyvěšení - usnesení - zastavení řízení: "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever" Praha 9 - Vysočany
U skládky_Geosan Group - OOP
Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 628/157 v k.ú. Prosek
Záměr na pronájem pozemků parc. č. 2110/2 a 2110/15 v k.ú. Hloubětín
Seznámení s podklady - Austis-real pro SV Václavka ( více vlastníků ), třešeň uvnitř dvora
Kolbenova - OOP
Bílinská - OOP
PUZ - Záměr na pronájem předzahrádky ul. Jablonecká, k.ú. Střížkov
Veltruská - OOP
Litvínovská - OOP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny: PROSECKÁ ULICE
Novovysočanská_NTL Foresics - OOP
Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška: 29.11.2023 v 11:00 hodin
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ TOUŽIMSKÁ" na pozemku
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ TOUŽIMSKÁ" vodní díla
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ
Záměr na pronájem NP (č.1.31.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.12.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Exekutorský úřad Praha 3, dražba: 18.10.2023 ve 13:30 hodin
Záměr na pronájem NP (č.1.4.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.19.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
ul. Pod Pekárnami a K Moravině_ETEWA - OOP
M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Odvolání proti rozhodnutí ve věci nazvané "Vinařský
Záměr na pronájem NP (č.1.3.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.20.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Volné místo - VŘ 49/2023 - Metodik/metodička spisové služby
Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky DDM Měšická 720, Praha 9
Výběrové řízení na pronájem bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné formou aukce
Návrh DZ - Laponská - Lappi Hloubětín
Exekutorský úřad Přerov, dražba: 1.11.2023 ve 13:00 hodin
Konkurz na ved.prac. místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12
PREdistribuce,a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 5.10.2023, 9:00 až 13:00 hodin
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38
Záměr na pronájem NJ č. 548/101, ul. Vysočanská 81, k.ú. Prosek
PROKONZULTA, a.s., elektronická dražba dne 2.11.2023 v 9:00 hod.
Exekutorský úřad Praha - východ - usnesení - dražební vyhláška - 3.10.2023 v 8:00 hod.
Volskwage 3AA 2016_Výzva na ÚD ID 13256 P-9
Nissan 7A7 0174_Výzva na ÚD ID 12873, P-9
Exekutorský úřad Přerov, elektronická dražba dne 4.10.2023 ve 13:00 hod.
Mazda ULL 5570_oznámení o možnosti si vyzvednout odstraněné vozidlo
Škoda 6A6 5928_Výzva na ÚD ID 12484, P-9