Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Informace o zúžení žádosti: Změna čp. 343, k. ú. Hrdlořezy, č. parc. 221, 222/1, 222/2, 223, Čokolád
Záměr na pronájem částí pozemku parc. č. 437/2, 437/20, pachtu a výpůjčky poz. vše v k. ú. Vysočany
OOP_H. Maškové_Modrého
Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 23.07.20240 v 11:00 hod.
Poděbradská, U Elektry - OOP
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): společné povolení a nakládání s vodami, §94j SZ++15 V
Na Černé strouze - OOP
Volné místo - VŘ 24/2024 - Referent/ka Oddělení stavebního řádu na OVÚR
Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 24.07.2024 ve 13:00 hod.
Mimoňská - OOP
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: změna stavby před dokončením - Pragovka Vy
Volné místo - VŘ 23/2024 - Referent/ka Oddělení stavebního řádu na OVÚR - 9. plat. třída
blokové čištění PODZIM 2024 - oznámení o návrhu OOP
Predistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům Freyova
Schválený Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2023
Pražská teplárenská - informace o letních odstávkách pro rok 2024
Rozhodnutí o umístění stavby: Rezidence u Rokytky|||
Jablonecká, Čakovická, Prosecká - OOP
Záměr na pronájem NJ 967/106 v 1.PP domu č.p. 967 ul. Sokolovská č.o. 187, k.ú. Libeň
Ford - RZ 5M4 3913_Výzva k odstranění vozidla
Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 583 ul. Novovysočanská 27, k.ú. Vysočany
NN3814, NN1780 - OOP
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška, dražba se koná dne 17.07.2024 od 08.30 hod.
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška, dražba se koná dne 16.07.2024 od 9.00 hod.
Volná místa - VŘ 20/2024 -Referent/ka přestupkové agendy v Odboru občansko správním
Škoda - RZ OPN 3143_Výzva k odstranění vozidla
Volné místo - VŘ 21/2024 - Veřejný opatrovník/sociální pracovník OSPP
Opel - RZ 1AP 6870_Výzva k odstranění vozidla
Volná místa - VŘ 19/2024 -Referent/ka Odboru občansko správního
Volná místa - VŘ 22/2024 - Sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Pražská teplárenská - informace o letních odstávkách rok 2024
Exekutorský úřad Tachov, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 23.07.2024 ve 14:00 hod.
Ford - 7AC 5908_Výzva k odstranění vozidla
Obvodní soud pro Prahu 9, řízení o určení data smrti
Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení - dražební vyhláška - 11.7.2024 v 10:00 hod.
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3282 vlny 18 ÚP SÚ HMP
Exekutorský úřad Šumperk - dražba dne 9.7.2024 v 13:30 hod
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Exekutorský úřad Děčín - dražba dne 24.7.2024 10:00 hod
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR HMP a VVURÚ
Exekutorský úřad Praha 1 - dražba dne 26.6.2024 10:00 hod
Exekutorský úřad Praha 1 - dražba dne 25.6.2024 10:00 hod
Exekutorský úřad Praha 1, elektronická dražba dne 25.06.2024 v 09.00 hod.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP
Exekutorský úřad Praha 8, elektronická dražba dne 27.06.2024 v 10:00 hod.
Návrh-Komplexní rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2023
Schválený rozpočet MČ Praha 9 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2029
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2024 v oblasti kultury a sociální
PČR, vyhlášení popisu věci
Podatelna informace
Oznámení o ukončení zasílání složenek za psy
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - 03-06 2024 + info k 07-08 2024
Schválený Rozbor hospodaření závěrečný účet MČ Praha 9 ze rok 2022