eDigiStars

Popis projektu eDigistars

logo EU

 

MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: eDigiStars (Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system), který se týká implementace inovací do procesů pracovníhu trhu za podpory zvyšování digitálních dovedností potenciálních zaměstnanců a zaměstnavatelů na území Prahy 9 se zohledněním zranitelných skupin a menšin v MČ Praha 9.

Projekt si klade za cíle ve dvou a půl letém období implementovat inovace do rozhodovacích a pracovních procesů pro zlepšení efektivity pracovního nasazení cílových skupin projektu, jimiž jsou lidé ve věku 51+. Projekt eDigiStars tyto procesy chce adresovat prostřednictvím tří nástrojů, které vzniknou v průběhu projektu: PowerYou, Campus a Label.

Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především:

  • Mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech inovací ve výukovém procesu a práci s cílovou skupinou za účelem zvýšení digitální gramotnosti. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata.

  • Společné nástroje „PowerYou, Campus, Label”, pro certifikaci cílové skupiny v rámci společné strategie, která bude vytvořena na základě zkušeností partnerů.

  • Osm pilotních akcí, které budou implementovány v partnerských městech zapojených do projektu. Každé z měst se bude podílet na tvorbě vlastní strategie společně s ostatními projektovými partnery v oblasti inovací pro zvyšování digitální gramotnosti obyvatel a implementuje vytvořené nástroje do praxe.

 

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Projekt trvá 30 měsíců (06/2020 – 12/2022) a MČ Praha 9 má právo čerpat z jeho prostředků finanční podporu ve výši 98.094 EUR. Vzhledem k tomu, že je projekt v současné době prodiskutováván sekretariátem partnerské sítě, může se celková finální výše rozpočtu pro Prahu 9 jen  nepatrně změnit.

V průběhu trvání projektu je naplánováno 6 mezinárodních meetingů, které by se měly prolínat se setkáními místní podpůrné skupiny a projektového týmu, při nichž dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. MČ Praha 9 se nabídla k spolupořádání mezinárodního meetingu společně s partnery z Liberce ve druhém čtvrtletí roku 2021.

 

Přehled partnerů zapojených do projektu eDigiStars

1/ Lead Partner: Innoskart Business Development Nonprofit Ltd., Móricz Zs. u. 14, 8000, Székesfehérvár, Hungary

2/ ERDF Project Partner 1: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113., Hungary

3/ ERDF Project Partner 2: Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, Slovenia

4/ ERDF Project Partner 3: Municipality of Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenia

5/ ERDF Project Partner 4: Business Agency Association, 11 Prezviter Komza, Bulgaria

6/ ERDF Project Partner 5: Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business, Alabin Street 16-20, 1000 Sofia, Bulgaria

7/ ERDF Project Partner 6: Business Upper Austria – Plastics Cluster, Kunststoff Custer, Hafenstrasse 47-51, 4020 Linz, Austria

8/ ERDF Project Partner 7: The municipality of Prague 9, Sokolovská 14/324 Vysočany, 190 00 Praha, Czech Republic

9/ ERDF Project Partner 8: European Center for Socio Professional Integration, 81 Sf.Apostol Andrei, 410333, Oradea, Romania

10/ ERDF Project Partner 9: Romarketing, 3 Alexandru Vlahuta Street, 410086, Oradea, Romania

11/ ERDF Project Partner 10: National Employment Agency, 3 Dondukov Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria

12/ ERDF Project Partner 11: DEX Innovation Centre, Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec, Czech Republic

13/ IPA Project Partner 1: Development Agency of the Republic of Srpska, Save Mrkalja 16, 78 000 Banja Luka, Bosnia and Hercegovina

14/ IPA Project Partner 2: Republic of Srpska employment institute,

15/ ENI Project Partner 1: Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Karpatska street 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

 

Přehled všech schválených projektů je k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/40/b127fcbe008fda3549ca72e790750b2e87de7d23.pdf