Brožurka s příklady dobré praxe Prahy 9 v projektu H2O Water Resources

Jedním z výstupů projektu EU H2O Water resources je produkce mezinárodní broužurky s příklady dobré praxe jednotlivých partnerů. Podívejte se, jak vypadá ta česká, nalézt ji můžete přiloženou k tomuto článku.

Brožurka byla distribuována na mezinárodním setkání v Szigétváru v dubnu 2018 a v tištěné verzi je dostupná pro případné zájemce v budově ÚMČ, prosím kontaktujte pana Pavla Pospíška (pospisekp@praha9.cz)

 

Výsledek obrázku pro co funded by europe for citizens

Související dokumenty