O City Regions

Projekt CITY REGIONS – Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development

Projekt CITY REGIONS – Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development

(Zvýšení konkurenceschopnosti funkčních městských částí podporou rozvoje městských a venkovských území)

Program CENTRAL EUROPE, ERDF

Městská část Praha 9 partnerem projektu

Vedoucí partner projektu:

Město Lipsko, Německo

Trvání projektu:

1.7.  2012 – 31.12. 2014, 30 měsíců

Cíl projektu:

Městská část Praha 9 se v projektu zaměří na zintenzivnění spolupráce a komunikace s představiteli svých jednotlivých čtvrtí a na základě této komunikace připraví podklady ke zpracování potřebných řešení dopravy na svém území. Projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projekt je z ERDF spolufinancován z 85% a MČ tak získává více než 2 mil Kč na vypracování potřebné dokumentace. Klíčovou a přínosnou je také spolupráce s odborníky společnosti ROPID, která je organizátorem dopravy na území hlavního města. CITY REGIONS je mezinárodní projekt a zde má MČ skvělou příležitost využít zkušenosti a případně převzít již osvědčené postupy a řešení, které získali partneři spolupracující na projektu – města Torino, Wroclav a Graz.

Důležité odkazy : Central Europe ; loga projektu

city regions