Drážďany 25. 2. 2014

Dne 25. 2. 2014 se v Drážďanech na
Saském státním ministerstvu vnitra uskutečnilo jednání Mezinárodní expertní skupiny
projektu City Regions. Pracovní schůzky se zúčastnili zástupci Saského
ministerstva vnitra, německé firmy Infrastruktur und Umwelt, která je hlavním
koordinátorem projektu, a ze zahraničních účastníků - kromě zástupců Prahy –
ještě Prof. Dr. Stefanie Dührová z holandské University Nijmegen.

Hlavní náplní schůzky bylo projednání připomínek regionů
participujících na projektu ke vstupnímu textu (Initial paper) shrnutých do
souborného dokumentu Joint Review Paper. Expertní skupina se shodla na
společném postoji k tomuto dokumentu a jeho dílčím otázkám a projednala a
dohodla další postup prací na projektu.

Předběžně byla dojednána témata regionálních expertních
analýz pro závěrečnou konferenci v Drážďanech, program drážďanské konference
„Spolupráce ve funkčních regionech“ a otázky související s finálním
výstupem projektu. Pražský člen expertního týmu by měl připravit analýzu a
zhodnocení spolupráce hl. m. Prahy s jejím metropolitním zázemím (tj. příslušnou
částí StČk) a stručný informativní materiál k české účasti na Dunajské
strategii.