Praha 17. 4. 2014

V dubnu
se na radnici Městské části Prahy 9 uskutečnil workshop k projektu EU –
City regions, tedy setkání zúčastněných stran – stakeholderů projektu. Jednání
zahájil radní MČ Praha 9, Ing. Zdeněk Davídek. Po té pokračoval prezentací projektu
a popsáním dalších kroků v projektu. Zhodnotil přínos projektu
realizovaného z finančních prostředků EU pro MČ. Makroregionální strategie
v prezentaci představil Ph.Dr. Milan Turba. V prezentaci zhodnotil vývoj
makroregionálních politik EU a jejich význam pro ČR. Součástí prezentace bylo i
zhodnocení Metropolitního plánu, který má pro Prahu 9 velký význam, hlavně
kvůli plánování městského okruhu.

Prezentaci
pilotního projektu přednesl Ing. Jan Kovařík z firmy DHV Haskoning,
představil všechny části pilotní studie „Generel dopravy pro Prahu 9“ a
podrobně posluchače seznámil s jejich závěry tj. konkrétními doporučeními
k jednotlivým úpravám zastávek, komunikací, parkování, cyklostezek atd.
Další opatření vyplynuly ze studie ohledně plynulosti dopravy, návaznosti na
velké pražské infrastruktury apod. V poslední prezentaci představil Ing.
Filip Drápal, mluvčí ROPID plánované změny v dopravě pro Prahu 9, okolí,
ostatní městské části a další obce na okraji hlavního města. Následovala
poměrně obsáhlá diskuse, která se týkala hlavně společného systému dopravy pro
Prahu a Střední Čechy, přípravy Metropolitního plánu a plánování velkých
pražských infrastruktur. Závěrem Ing. Davídek poděkoval všem přítomným za účast
a diskusi, připomněl, že jsou očekávány připomínky ke „Generelu“ a setkání
ukončil.