13. -14.11.2013 - Praha

V listopadu se konala na radnici
Prahy 9 pracovní schůzka projektu City regions, jehož je Praha 9
účastníkem. Do Prahy přijeli zástupci všech 12 partnerů
projektu a hlavním tématem dvoudenního pracovního setkání bylo
představení pilotních projektů každého partnera v různém
stadiu přípravy. Každá dvojice partnerů se musela dohodnout na
společném projektu, který bude přesně zaměřen na potřeby
dvojice partnerů. Například polští partneři si nechávají
vypracovat studii o mateřských školách v celém regionu, o
jejich umístění, kapacitě, naplněnosti atp. V jiných
regionech si zase nechávají vypracovat strategický plán rozvoje
města s ohledem na dopady vesnic a městeček v okolí.
Touto cestou se chce vydat i Praha 9 a protože jedním z hlavních
problémů Prahy je doprava v celém rozsahu, vybrala si Praha
9 právě dopravu jako hlavní téma své pilotní studie. Bude
hotova na začátku příštího roku a občané Prahy 9 s ní
budou samozřejmě seznámeni. Celá pracovní návštěva byla
poučná a i zábavná, protože jedním z bodů programu byl
například výlet“ do srdce vysočanských „brownfields, aby
partneři projektu věděli a dovedli si představit přesně o čem
mluvíme, když se jedná o „revitalizace“