Projekt e-DigiStars a jeho tři základní nástroje

 

logo

Speciální projekt, spolufinancován fondy EU, shromažďující partnery z 8 zemí za účelem vzdělávání generace 50+ v digitálních schopnostech. Toto vzdělávání je umožněno díky inovativnímu tréninkovému programu. Cílem je udržet dlouhodobě konkurenceschopnost starších lidí v digitální IT oblasti, umožnit jim podnikání a zároveň aby byly snáze zaměstnavatelní při dnešních požadavcích na IT schopnosti.

            Projekt zahrnuje tyto země: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká Republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Ukrajinu.

A zahrnuje tři základní nástroje: POWERYOU, CAMPUS, LABEL

POWERYOU – umožní pracovní uplatnění či podnikání straší generaci 50+            CAMPUS – umožní a přizpůsobí vzdělávací kurzy specifickým potřebám účastníků     LABEL – umožní doložit a prokázat certifikací dostatečné znalosti a schopnosti v IT

Během konkrétních setkání a on-line seminářů, z důvodů koronavirové krize, účastníci projektu dohodli vytvoření pracovních skupin k vypracování těchto nástrojů. Skupiny používali na internetu platformu MIRO.

Rozvoj nástroje POWER YOU – zjištění charakteru práce lidí 50+, obvykle spatřují potíže  s prací s novými technologiemi, a proto zůstávají znevýhodněni v dnešním digitálním světě. Většina pracujících 50+ začínala v době před digitalizaci a rozvojem IT, tudíž je pro ně složité se rychle adaptovat na dnešní potřeby.

Míra zaměstnanosti starších pracujících (55 – 64let) je v EU aktuálně 60%.  Z tohoto důvodu je nezbytně nutné zajistit lepší a delší pracovní kariéru pro tyto osoby.

Nástroj POWERYOU definuje v jakých oblastech by se mohli nejsnáze uplatnit: např. on-line marekting, e-commerce, analýza dat, průzkum trhu, grafika, design, 3D tisk, IT podpora, administrace databází, systémový administrátor a mnohé další.

            Nástroj dále obsahuje rozvoj výukového programu pro 50+. Konkrétní příklady účastníků, úspěšné příběhy z různých zemí, motivace k připojení se k projektu, absence strachu. Vybudování procesů k úspěšnému dokončení vzdělávání a následnému začlenění se do IT dig. pracovní kariéry. Dále nástroj obsahuje pochopení vlastních potřeb, potenciálu a motivaci k osobní i profesní změně, doporučení, vzdělávací literaturu a v neposlední řadě testování nových znalostí.

Nástroj CAMPUS navede účastníky, jak efektivně přizpůsobit kurz specifickým potřebám cílové skupiny. Nástroj CAMPUS bude testován na jednom kurzu v každé oblasti během celého působení projektu eDigiStars.

            Partneři projektu diskutují, jak efektivně zvolit vzdělávací strategii pro starší 50+. Vzhledem k logickému poklesu pozornosti, intepretace, paměti atd. u straších lidí, je potřeba zvolit vhodnou formu předávání informací a znalostí starší generaci. Obsahující několik hlavních kapitol: statistika – aktuální situace školení v jednotlivých zemích, jejich obsah, hlavní témata, počet hodin a obecný popis informací předávaných při školení.

CAMPUS nadále definuje: sdílení očekávání účastníků pozitivního výsledku, zadostiučinění, víru a optimismus, kontrola strachu, mylné představy, vyzdvihnutí přínosů školení, uvedení praktických příkladů, ukázání respektu, umožnění nováčkům vyjádřit jejich obavy, shromáždit informace, zpětnou vazbu, jejich potřeby a zájmy.  Tým projektu nadále podporuje lidi 50+ aby zůstali aktivní ve společnosti, která bude v Dunajském makroregionu  profitovat z jejich talentu a znalostí.

Digitální gramotnost a nové technologie v současné době velmi výrazně určují možnosti zaměstnanosti a uplatnění se v profesním životě. Zejména pro starší generaci 50+ je složité poradit si s novými technologiemi a jsou tudíž logicky znevýhodněni v jejich další profesní kariéře.

Nástroj LABEL zaručuje důvěru a prokazuje digitální kompetence starší generace vůči potenciálním zaměstnavatelům.

Proces a začlenění akreditace pro nezávislý a uznávaný certifikát není možné provést během projektu. Je tudíž potřeba spolupracovat na trhu s vysoce kvalitním, uznávaným a nezávislým partnerem v oblasti vzdělávání, a to pro každou oblast (zemi) zvlášť.                           Nástroj LABEL cílí na účastníky, kteří intenzivně pracují v průmyslu nebo ho reprezentují, např. obchodní komory, asociace, obchodní instituce, ministerstvo. Díky tomuto nástroji budou dosaženy tyto cíle: Obecně respektovaný a uznávaný certifikát vystavený účastníkům úspěšně dokončeného projektu vzdělávání. Důvěra úspěšných pracovníků 50+ jako hodnotné pracovní síly v oblasti digitalizace a IT.

Jeden z cílů nástroje je také informovat o eDigiStars certifikovaných osobách nad 50+ jakožto o atraktivní skupině lidí pro další zaměstnání v IT digi průmyslu.

Spolupráce s malými a středními podniky nabízí několik výhod: na základě jejich specifických potřeb mnoho z nich není spokojeno s dostupnými školeními na trhu a hledají specializované programy. V tomto případě může být projekt eDigiStars systém školení použit přesně pro jejich potřeby.

Projektový tým je přesvědčen, že podpora lidí nad 50+ zůstat aktivní může přinést makroregionu Danube výhody a může naplno využít jejich potenciál a talent pro další rozvoj.

logo
Přílohy