PS pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se věnuje rozvoji uplatňování principu rovných příležitostí (mj. inkluzivní vzdělávání, péče o žáky se zdravotním či sociálním znevýhodněním atd.) ve školství. Složení pracovní skupiny přibližuje tabulka.

Jméno

Organizace

Jarmila Šťastná, vedoucí PS

ZŠ Novoborská

Eva Pflegerová

ZŠ Litvínovská

Markéta Želízková

ZŠ Litvínovská

Martina Brzková

ZŠ Novoborská

Tereza Dědková

ZŠ Novoborská

Jaroslav Krpec

ZŠ Novoborská

Jana Bergerová

ZŠ Novoborská

Jaromíra Klimešová

ZŠ Novoborská