Základní informace

Projekt "MAP III pro MČ Praha 9" realizuje Městská část Praha 9 od října 2021 do listopadu 2023 s finanční podporou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023047.

Projekt přispívá ke kvalitě předškolního vzdělávání, základního školství i neformálního vzdělávání především finanční podporou akcí zaměřených na spolupráci mezi školami, komunikaci škol s veřejností a vzdělávání pedagogických pracovníků. Za tímto účelem jsou do projektu zapojeny mateřské, základní i základní umělecké školy v Praze 9. V rámci projektu působí několik odborných pracovních skupin. Ty generují náměty na potřebné aktivity, semináře, školení apod., které se posléze realizují jak s finanční podporou projektu, tak i mimo tento projekt. Během projektu je souběžně vytvářen místní akční plán - koncepční dokument rozvoje vzdělávání a školství v Praze 9 zahrnující také přehled prioritních investičních a neinvestičních akcí.

Logo OP VVV