Kontaktní údaje

Aktivity projektu MAP provádí realizační tým. V tabulce jsou uvedené kontaktní údaje na jednotlivé členy týmu. S realizačním týmem spolupracují i vedoucí jednotlivých pracovních skupin a předseda řídicího výboru.

Pozice

Jméno

E-mail

Administrativní tým

Hlavní manažer projektu

Helena Kvačková

kvackovah@praha9.cz

Manažer projektu

Jakub Benda

benda@spfgroup.org

Odborný tým

Odborník na strategie a komunikaci

Josef Miškovský

miskovsky@spfgroup.org

Evaluátor

Bude stanoven později