Základní školy

 

Informace k problematice ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 získáte u Mgr. Jitky Možkovské na tel.283091508 nebo na emailu mozkovskaj@praha9.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŘIZOVATEL MČ PRAHA 9

 

SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY