Mateřské školy

Informace k problematice MŠ zřizovaných MČ Praha 9 získáte u Mgr. Jitky Možkovské na tel.283091508 nebo na emailu mozkovskaj@praha9.cz

Seznam mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9: 

Zřizovatel Magistrát hl. m. Prahy:

Ostatní: