Řídicí výbor

Řídící výbor (ŘV) je hlavním orgánem projektu MAP III. Jeho úkolem je řízení procesu místního akčního plánování, tvorby a schvalování místního akčního plánu.

Ustavení, složení a jednání řídicího výboru se řídí metodickými pokyny MŠMT. Protože MČ Praha 9 nerealizovala projekt MAP II, je řídicí výbor nově ustaven pro projekt MAP III. ŘV MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.

ŘV MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. V čele ŘV MAP stojí předseda. Jednání ŘV MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Seznam členů řídicího výboru je uveden v tabulce.

Jméno

Organizace

Zdeněk Davídek, předseda ŘV

MČ Praha 9

Kornélia Gottmannová

MČ Praha 9

Pavel Pospíšek

MČ Praha 9

Jana Vargová

ÚMČ Praha 9

Jitka Možkovská

UMČ Praha 9

Jakub Benda

ÚMČ Praha 9

Josef Miškovský

ÚMČ Praha 9

Tereza Štaubrová

ZŠ Novoborská

Michal Vítek

ZŠ a MŠ Na Balabence

Renata Šibravová

MŠ Veltruská

Miroslava Karásková

MŠ U nové školy

Kateřina Navarová

MŠ Kytlická

Markéta Smolařová

ZŠ Univerzum

Eugenie Hamplová

ProFamily

Jaroslav Krpec

ZŠ Novoborská

Roman Holk

ZUŠ Prosek

Eliška Kasinová

Knoflík

Jarmila Šťastná

ZŠ Novoborská

Tereza Šmídová

Magistrát Hl. m. Prahy

Pavlína Bludská

ZŠ Novoborská

Helena Kvačková

MČ Praha 9

Věra Jírovcová

ZŠ Na Balabence

Jana Pěkná

ZŠ Novoborská

Petr Nečina

Magistrát Hl. m. Prahy