Střední školství

Gymnázia/ zřizovatel MHMP

Gymnázia / soukromá

Střední odborné školy / zřizovatel MHMP

Soukromé odborné školy a Vyšší odborné  školy

SOŠ, SOU, OU, U

 

www. flecr.cz  Prezentační katalog středních škol.  Katalog nabízí na jednom místě rychlou orientaci v nabídce 45 středních škol z Prahy a blízkého okolí.