Jste zde

Odbor ekonomický (OE)

Odbor ekonomický působí na úseku rozpočtování, účetnictví, rozborové činnosti a výkaznictví, finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, správy všech fondů a peněžních účtů MČ. Dále zabezpečuje podklady pro rozhodování, pokud se dotýkají finančního hospodaření MČ, sestavuje výkazy, hlášení, v oblasti finanční metodicky řídí všechny odbory a organizace zřízené MČ. Dále působí na úseku vymáhání, popř. vedení exekučních řízení u rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, ve kterých byla uložena povinnost peněžního plnění a vede evidenci všech pohledávek vzniklých z činnosti odborů v rámci přenesené působnosti. Dále působí na úseku agendy výherních hracích přístrojů a agendy místních poplatků.

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...