Odbor ekonomický (OE)

Odbor ekonomický působí na úseku rozpočtování, účetnictví, rozborové činnosti a výkaznictví, finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, správy všech fondů a peněžních účtů MČ. Dále zabezpečuje podklady pro rozhodování, pokud se dotýkají finančního hospodaření MČ, sestavuje výkazy, hlášení, v oblasti finanční metodicky řídí všechny odbory a organizace zřízené MČ. Dále působí na úseku vymáhání, popř. vedení exekučních řízení u rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, ve kterých byla uložena povinnost peněžního plnění a vede evidenci všech pohledávek vzniklých z činnosti odborů v rámci přenesené působnosti. Dále působí na úseku agendy výherních hracích přístrojů a agendy místních poplatků.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru