Exekuce – nedoplatky na místních poplatcích a pokutách

Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených jednotlivými odbory ÚMČ Praha 9 vymáhá oddělení daní a poplatků, s dlužníkem je zahájeno exekuční řízení, dlužník je povinen se dostavit na jednání s platným občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti společně s výzvou nebo předvoláním.

Kontaktní osoba

František Mudra

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

tel: 283 091 256, e-mail: mudraf@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě