Oddělení rozpočtu

Náplní práce oddělení  rozpočtu je sledovat a zpracovávat financování aktivit MČ – tj. výdajů na tyto aktivity a současně příjmů z nich vyplývajících, pokud je lze vyjádřit  penězi. Správný tok těchto prostředků směřovat na základě potřeb vyplývajících ze zabezpečování práce pro veřejný zájem jednotlivých úseků (odborů, oddělení, servisů a zřizovaných organizací) v souladu s programem zastupitelstva a rady a schválením jednotlivých požadavků těmito orgány.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, doručovací adresa, podpis, IČO, sídlo, e mail, telefon, datová schránka, číslo účtu

Kategorie subjektů osobních údajů –  ÚMČ Praha 9, smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu