Ohlášení konání akce kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) ohlásit správci poplatku potřebné údaje ke stanovení místního poplatku (vyplnit ohlášení konání akce).

OHLAŠUJÍ SE TAKÉ AKCE, NA KTERÝCH SE VSTUPNÉ NEVYBÍRÁ!

  • Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
  • Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
  • Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného vstupného na akci a vyplnit formulář vyúčtování místního poplatku ze vstupného.
  • Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, ceně vstupenky a celkové výši vybraného vstupného.

Vyplněné formuláře zašlete na Odbor ekonomický oddělení daní a poplatků. Pokud vstupné na akci nevybíráte, zašlete pouze ohlášení konání akce, není nutno vyplňovat formulář vyúčtování.

Kontaktní osoba

Dana Nedvědová

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

tel.: 283 091 249, e-mail: nedvedovad@praha9.cz

 

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě