Oddělení správy daní a poplatků

 Spravuje místní poplatky ze psů, místní poplatek z pobytu, rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru. Vymáhá daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 9.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – místní poplatky

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, osoby příbuzné, podpis, e mail, datová schránka, zaměstnavatel, číslo bankovního účtu, číslo OP, potvrzení o přiznání důchodu, zdravotní způsobilost

Kategorie subjektů osobních údajů – plátci poplatků, dlužníci, poddlužníci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, subjekty v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňový řád

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru