Složení Komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Komise rozvoje území /KRÚ/

Komise rozvoje území /KRÚ/

předseda:                 Ing. Marek Doležal

místopředseda:        Ing. Tomáš Kubík

Komise bytová /KB/

Komise bytová /KB/

Předseda:                         Ing. Luboš Havránek

Komise rozpočtová /KR/

Komise rozpočtová /KR/

předseda:                 Lukáš Dančevský

místopředseda:      Ing. Tomáš Kubík