Složení Komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2022-2026

Komise bytová /KB/

Komise bytová /KB/

Předseda:                         Ing. Zdeněk Davídek