Komise bytová /KB/

Komise bytová /KB/

Předseda:                         Ing. Luboš Havránek

Místopředseda:                Lukáš Dančevský              

Členové:                           Ing. Zdeněk Davídek, Bc. Renáta Šibravová, JUDr. Jana Nowaková Těmínová, Ing. Jiří Janák,

                                         Bc. Jan Poupě, Roman Kolář, Mgr. Kamila Viktorinová  

Tajemník:                         Alice Valentová