Komise bytová /KB/

Komise bytová /KB/

Předseda:                         Ing. Zdeněk Davídek

Místopředseda:                Ing. Jan Poupě            

Členové:                         

JUDr. Jana Nowaková Těmínová, Ing. Jiří Janák, Bc. et Bc. Vladimíra Mušálková,  Lukáš Dančevský, Mgr. Martin Kulíček, Ing. Luboš Havránek, Roman Kolář, Ing. Kornélia Gottmannová

Tajemník:                        Mgr. Zuzana Mikisková