Komise kulturní a sportovní /KKS/

Komise kulturní a sportovní /KKS/

Předseda:                PaedDr. Taťjana Horká                          

Místopředseda:      Bc. Renáta Šibravová                       

Členové:                 

Mgr. Adam Vážanský, MVDr. Petra Kršková, Mgr. Martin Kulíček, MgA. Kamila Matějková, Ing. Václav Okapa, MUDr. Michal Mašek, Roman Kolář         

Tajemník:                Bc. Daniela Vlachová