Komise rozvoje území /KRÚ/

Komise rozvoje území /KRÚ/

předseda:                           Ing. Jan Jarolím

místopředseda:                 Petr Zeman

členové:

Ing. Jiří Janák, Tomáš Holeček, Ing. Tomáš Hromádka, JUDr. Renata Portlíková, Bc. Jan Váňa, RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Václav Vislous, MSc., Ing. Václav Okapa MBA, PhDr. David Pavlát, Ph.D., Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., JUDr. Jana Nowaková Těmínová             

tajemník:    Ing. arch. Eva Červinková