Komise sociálně zdravotní /KSZ/

Komise sociálně zdravotní /KSZ/

Předseda:                      Bc. et Bc. Vladimíra Mušálková 

Místopředseda:            PaedDr. Taťjana Horká            

Členové:                       

MgA. Kamila Matějková, Ing. Jiří Janák, Mgr. Tomáš Kladívko, MUDr. Michal Mašek, Ing. Tomáš Kubík, Mgr. Ing. Aleš Doležal, Mgr. et Mgr. Ilona Chromová, prof. Sergej Zacharov, MD. Ph.D., Mgr. Eva Gorčíková, Ing. Oldřich Brojír

Tajemník:                      Bc. Petr Slavíček, DiS