Směrnice o postupu při poskytování informací podle z. č . 106/ 1999 Sb.