Odbor správy majetku (OSM)

Odbor správy majetku spravuje v rámci samostatné působnosti obce majetek svěřený Městské části Praha 9 Statutem hl. m. Prahy. Sleduje, navrhuje a provádí efektivní využití majetku MČ Prahy 9 a zajišťuje uplatňování vlastnických práv k tomuto majetku. Tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím Oddělení realitního a Oddělení bytového. Technickou stránku správy, tzn. údržbu, opravy, rekonstrukce a případnou výstavbu majetku zajišťuje prostřednictvím Oddělení investic a údržby.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru