Plán prevence kriminality městské části Praha 9 pro období 2022 až 2030

Plán prevence kriminality městské části Praha 9 pro období 2022 až 2030 (Plán, Dokument) je zpracován v souladu se strategickými a dalšími relevantními dokumenty, schválenými zastupitelstvem Městské části Praha 9. Plán popisuje stěžejní výzvy, týkající se zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku (se zvláštním důrazem na oblast prevence kriminality), existující ve vztahu k území Městské části Praha 9. Plán stanoví priority dalšího postupu ve sledované oblasti ve vztahu k území Městské části  Praha 9.

Klíčovou prioritou (cílem) celého procesu je zvýšení pocitu bezpečí veřejnosti (zvyšování informovanosti veřejnosti) a zmenšení rozsahu a závažnosti kriminality a dalších forem možného narušování místních záležitostí veřejného pořádku ve vztahu k území Městské části Praha 9.

Účelem dokumentu je vytvoření podpory pro rozhodovací procesy v rámci úřadu Městské části Praha 9. Totéž platí pro podporu pro případnou konstruktivní komunikaci o bezpečnostních otázkách na úrovni Městské části Praha 9 – stejně jako vytvoření podpory pro případnou konstruktivní komunikaci o bezpečnostních otázkách ve vztahu k Magistrátu hlavního města Prahy.

Struktura dokumentu

Dokument se skládá ze čtyř částí:

1. Základní ukazatele, týkající se Městské části Praha 9
 

2. Katalogové listy, věnované konkrétním výzvám v rámci Městské části Praha 9


2.1 Témata, problematiky k řešení, týkající se Městské části Praha 9
 

2.2 Konkrétní lokality a související zjištění
 

2.3 Silné stránky Městské části Praha 9
 

3. Mikromanuál: Doporučený postup s ohledem na některé druhy zátěžových situací ve vztahu k Městské části Praha 9
 

4. Osnova: Doporučený postup, týkající se podávání grantů v oblasti prevence kriminality
 

+ Přílohy
 

Přílohy