Péče o rodinu a děti

Pracovníci oddělení řeší komplexně problematiku rodin jak úplných, tak neúplných, snaží se o sanaci rodinného prostředí, o ochranu oprávněných zájmů dětí.

Činnost agendy zahrnuje zejména:

  • Řešení problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí,

  • Poskytování poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství a partnerství, při problémech po rozvodu a rozchodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi, výživného,

  • Zastupování dětí u soudu v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní opatrovnictví) – především v případech určení péče a výživy nezletilých dětí, úpravy poměrů nezletilých dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí a u notářského řízení, 

  • Pravidelné návštěvy děti umístěné v dětských domovech,

  • Neodkladné úkony v případě, ocitne-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy,  

  • Realizace soudem nařízený dohled v rodinách, eventuelně realizuje jiná opatření soudů,

  • Úzká spolupráce s policií, školami, poradnami, pediatry, ostatními lékaři, s neziskovými organizacemi a s úřady.

 

Kontakty na oddělení

adresa: Praha 9,  Sokolovská 14/324, , 3. patro