Žádost o poskytnutí informace ve věci – zaslání znaleckých posudků ke směně pozemků a změny územního plánu