Žádost o poskytnutí informace ve věci územního rozhodnutí týkající se umístění stavby plotu oddělující pozemek v k. ú. Hloubětín