Setkání na Střížkovské vyhlídce 7. května od 16 hodin

Jedním z nejvíce zanedbaných míst Střížkova je bývalý sportovní areál SK Střížkov, takzvaná Střížkovská vyhlídka. To už se ale brzy změní. Co všechno tu MČ Praha 9 spolu s místními obyvateli plánuje, je předmětem setkání 7. května 2024 od 16 hodin přímo na místě v Trojmezní ulici.

Až vlastnictví pozemků může odstartovat revitalizaci

„O možnostech, jak změnit lokalitu nefunkčního bývalého sportovního areálu Střížkov na příjemné místo pro sport, volnočasové aktivity a sousedská setkání, jsme diskutovali s místními obyvateli a zástupci společnosti, která pozemky vlastní, už v dubnu 2022. Tehdy jsme se s majitelem shodli, že by zde měly vzniknout rodinné domy a vily s výhledem na Prahu podle původní zastavovací studie z roku 1930, tedy nikoliv bytovky, jak se mnozí obávali. Vlastník pozemků byl rovněž ochoten nám přenechat škvárové hřiště směnou za jiné pozemky, abychom zde mohli vytvořit nový prostor pro volnočasové aktivity. Významně se posunout v tomto záměru můžeme až nyní, protože teprve 22. února letošního roku dali zastupitelé Prahy této směně zelenou. Získáme tak bývalé sportoviště a už nám nic nebrání, abychom opravdu začali s revitalizací celého území,“ nastiňuje starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Žádné bytovky a otevření lokality

Už na dubnovém setkání před dvěma lety panovala shoda mezi místními a radnicí na tom, aby nedošlo k nepřiměřenému zahušťování této lokality bytovými domy.

„Kromě toho vytvořením nového prostranství pro volnočasové aktivity vznikne v této části Střížkova nejen místo pro sportování a setkávání místních, ale navíc se celá lokalita otevře svému okolí,“ naznačuje další cíle revitalizace Střížkovské vyhlídky radní MČ Praha 9 pro územní rozvoj Jiří Janák a dodává: „Relevantní podněty a připomínky zdejších obyvatel, které jsme před dvěma lety zaznamenali, jsme posoudili s projektanty a zapracovali do projektu, který nyní obyvatelům Střížkova předkládáme.“

Střížkováci se velkou většinou shodli na vytvoření multifunkčního hřiště a prostoru pro konání kulturních akcí. Rozdílné názory panovaly na charakter multifunkčního objektu v sousedství hřiště.

O připravované výstavbě rodinných domů a vil bude na květnovém setkání s obyvateli Střížkova informovat zástupce investora.

Historie

Sportovní areál, známý i jako TJ nebo SK Střížkov, sloužil sportovně rekreačním aktivitám, zejména kopané, již od 30. let minulého století. Na počátku 60. let se vlastníkem pozemku stal český stát. Po roce 1989 došlo k rozštěpení vlastnického režimu sportovního areálu – stavby, jejich součásti a příslušenství patřilo jinému vlastníkovi než pozemky. Nevyjasněné vztahy mezi vlastníkem budov a vlastníkem pozemků znemožňovaly od začátku 90. let investice do údržby a rekonstrukce areálu. Výsledkem je jeho značně zchátralý stav.

Na přelomu tisíciletí byl usnesením o prohlášení konkursu soudem ustanoven správce konkursní podstaty, který se v letech 2008 a 2012 několikrát neúspěšně pokusil bývalý sportovní areál vydražit. Mezitím lokalitu obsadili squateři a postupem let tu vytvořili undergroundovou osadu. 

Správce konkursní podstaty požádal v roce 2019 o změnu územního plánu na daných pozemcích. Spočívaly v navýšení podlažních ploch možné zástavby. Tuto změnu ale městská část Praha 9 usnesením svého zastupitelstva zamítla. 

Následně v témže roce došlo k poslední, tentokrát už úspěšné dražbě areálu.

Podle platného územního plánu lze v této lokalitě využít zhruba 12 tisíc m2 pro bytovou zástavbu a necelých 9 tisíc m2 jako plochu pro sport a městskou a krajinnou zeleň. 

mk

mapa
Přílohy